แค่ทำให้ดีกว่า...

posted on 16 Feb 2009 14:39 by phoenixsana

ถ้าเขามาด้วย"ความกราดเกรี้ยว" จงตอบโต้ด้วย"ความสงบ"

ถ้าเขามาแบบ"ไร้เหตุผล" จงตอบโต้ด้วย"เหตุผล"

ถ้าเขามาด้วย"เหตุผล" จงตอบโต้ด้วย "ความมีเหตุผลยิ่งกว่า"

ถ้าเขามาด้วย "ความเท็จ" จงตอบโต้ด้วย "ความจริง"

ถ้าเขามาด้วย "ความคลุมเครือ" จงตอบโต้ด้วย "ความกระจ่างชัดเจน"

 

ไม่ต้องไปใส่ใจว่าใครจะเชื่อที่เราพูดหรือไม่ ใครจะยอมรับหรือไม่ ใครจะเปลี่ยนใจไหม

หากทำตามดังที่กล่าวมาแล้ว เคลียร์ตัวเองได้ชัดเจนแล้ว

สิ่งใดๆที่เขาว่าร้ายกล่าวหามา ก็จะไร้ความหมายไปโดยอัตโนมัติ

Comment

Comment:

Tweet

อ่า าา ถูกต้องที่สุด
ทำอะไร
ต้องมีเหตผล

^________^ V ,,

#2 By 【 NA2MI 】 ★ on 2009-02-21 20:30

goodbig smile

#1 By kea on 2009-02-16 14:53